Vi bidrager til bæredygtighed og kvalitet

04

Bæredygtighed

// Bæredygtigt byggeri

Vi bidrager til bæredygtighed i byggebranchen

Bæredygtig udvikling er en form for udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov.

Når det gælder bæredygtigt byggeri, er to af de mest afgørende faktorer holdbarhed og miljøvenlighed. Vores byggeløsninger opfylder alle kriterier for bæredygtigt byggeri.

// Ansvarligt byggeri

Holdbarhed og miljøvenlighed er en del af alt, hvad vi gør

Holdbarhed har to betydninger, når man taler om bæredygtigt byggeri:

  1. Hvor lang tid holder byggematerialet, og hvor lang tid er det funktionelt (også kaldet byggeteknisk holdbarhed)?
  2. Hvor lang tid ser byggematerialet æstetisk ud (arkitektonisk holdbarhed)?

Den byggetekniske holdbarhed er meget vigtig i forhold til grønt og bæredygtigt byggeri. En byggeløsning, der kun holder i 10-20 år, kræver vedligeholdelse og udskiftning, hvilket betyder flere nye byggematerialer, der skal fremstilles, bearbejdes og transporteres.

Derfor kan en byggeløsning med kort holdbarhed ikke betragtes som en grøn løsning. Desuden er det et problem, hvis de gamle, nedslidte byggematerialer, der kræver udskiftning, ikke er genanvendelige. De ender på lossepladsen, hvilket medfører øget forurening.

Den arkitektoniske holdbarhed spiller også en vigtig rolle i moderne byggeri, hvor bygningens udseende har høj prioritet. En uskøn byggeløsning har som regel kort levetid og bliver erstattet med et mere æstetisk byggemateriale, selvom den stadigvæk fungerer perfekt.

En miljøvenlig byggeløsning afgiver ikke giftige stoffer, er genanvendelig, og kræver ikke højt energiforbrug ved fremstilling.

// Et paradigmeskift

Vi udfordrer grænserne for genbrug

I en cirkulær økonomi bliver nye varer designet til både at holde ekstremt længe og være egnede til fremtidig genanvendelse. De bliver ved slutningen af deres liv potentielle ressourcer snarere end affald, der skal bortskaffes. Cirkulær økonomi sigter på at adskille den økonomiske vækst fra nedbrydning og udtømning af naturressourcer.

Cirkulær økonomi bygger på en række filosofier. En af de vigtigste er ”vugge til vugge”-princippet. Teorien om “vugge til vugge” er en ny måde at tænke omsorg for vores miljø på, som udfordrer måden, vi genbruger materialer på.

Vugge til vugge-design

De traditionelle ”vugge til grav”-metoder (genanvendelse mv.) betyder, at en vare kan blive genbrugt og bevare sin værdi gennem et par livscyklusser. Fx kan en plastflaske genbruges. Men i sidste ende vil kvaliteten af materialet være forringet så meget, at den bliver ubrugelig og deponeret på lossepladsen.

”Vugge til vugge”-varer er til gengæld uendeligt bæredygtige. Det er et paradigmeskift med fokus på at transformere planlægning, design, produktion og forbrug af materialer og varer. Formålet er at skabe en økonomi, hvor materialerne cirkulerer uendeligt inden for et lukket kredsløb.

Uendelig genanvendelse

“Vugge til vugge”-design betyder, at materialerne kan genvinde deres oprindelige værdi i det nye liv, og at de kan genanvendes et uendeligt antal gange uden kvalitetstab.

Det er et betydeligt paradigmeskift fra vugge til grav-metoder, for udover at minimere den menneskelige påvirkning har “vugge til vugge”-paradigmet til formål at skabe aftryk på planeten, som er til gavn både for os, fremtidige generationer og alle levende systemer på jorden.

// NG PRO-byggeløsninger

Vi sætter barren højt, når det gælder kvalitet

Holdbarheden af vores zinkmaterialer har været dokumenteret i over 100 år. Der er flere eksempler på zink- og kobberløsninger i hele Europa, der er produceret af vores leverandør af zinkprodukter og monteret for over 100 år siden. Erfaringen viser, at disse byggeløsninger har holdt i ca. 100 år uden vedligeholdelse.

For eksempel blev det historiske Nationalmuseet for Etnologi i Holland bygget i 1837 med et blankt titanium zinktag, som er produceret af vores leverandør af zinkprodukter NedZink. Taget blev først udskiftet i 2000’erne.

 

Livslang holdbarhed

Vi prioriterer både den tekniske og den arkitektoniske holdbarhed meget højt. Den eksisterende litteratur og erfaring viser, at levetiden for vores materialer og byggeløsninger er mere end 100 år (se mere i EPD).

Nøglen til materialets lange tekniske og arkitektoniske holdbarhed er patina. Zinkens naturlige patineringsproces beskytter overfladen mod korrosion og skader og giver et naturligt, elegant udtryk til dit byggeri.

På grund af zinkens “selvhelbredende” natur bliver ridser og fingeraftryk dækket af patinaformationen over tid, og de forsvinder derfor gradvist helt af sig selv.

Vedligeholdelsesfri

Vores byggeløsninger er 100% vedligeholdelsesfrie og forbliver smukke hele deres levetid.
Den naturlige overflade giver byggeløsningerne en tidløs skønhed, der passer perfekt til både det klassiske og det moderne arkitektoniske design. Zink er et levende materiale, der bliver skønnere med alderen. Zink er vejrbestandigt, korrosionsbestandigt og immunt over for de skadelige virkninger af UV-stråler. Materialet er også brand- og skadedyrsbestandigt og kan bære højere belastninger end traditionelle indramningsmaterialer.

// Et lukket kredsløb

Vi mindsker spild og bidrager til en cirkulær økonomi

NG PRO-byggeløsninger bliver genanvendt i alle faser af produktion og brug.

Genanvendelse har en nøglerolle i at mindske affaldsgenerering og forurening, og det giver et uvurderligt bidrag til byggeindustriens indsatser for at nedbringe udledningen af klimagasser i byggematerialernes fremstillingsfase. 

Skrot fra fremstilling

Nyt skrot, dvs. skrot produceret under fremstillingsprocessen af vores zinkmaterialer i Holland, bliver omsmeltet og genanvendt direkte i NedZinks produktionsproces.

Skrot fra vores værksted indsamles af miljøvirksomheder, hvor skrottet afsættes til metalindustrien til genanvendelse.

Vores samarbejdspartnere bidrager i høj grad til udviklingen af en cirkulær økonomi, reduceret klimapåvirkning og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Skrot på byggepladsen

Skrot på byggepladsen er minimalt, da vi skræddersyer alle løsninger efter vores kundes behov, tegninger og ønsker. Med en NG PRO monteringsklar byggeløsning er der intet eller minimalt spild.

Bortskaffelse af gammel skrot

Gammelt skrot (dvs. produkter, der har nået slutningen af deres liv – ”end of life-phase”) kan nemt demonteres, har en høj restværdi og er en vigtig kilde til fremstillingen af nye råmaterialer.

Det skaber et lukket teknisk kredsløb, hvor både affald fra vores produktion og produkter efter deres lange levetid bliver genanvendt et uendeligt antal gange og får nyt liv i andre byggeprojekter og produkter.

NG PRO-byggeløsninger har en høj restværdi efter deres lange levetid. Den langsigtede trend for prisen på zinkskrot er forholdsvis konstant og svarer til ca. 60-65% for nye zinkmaterialer.

Systematisk indsamling og genanvendelse af vores byggeløsninger er mulig pga. af let demontering af gamle byggeløsninger, et stort lokalt netværk af købere og en fordelagtig købspris.

// Økonomiske og miljømæssige potentialer

Vi sikrer mere effektive arbejdsprocesser

Vi sikrer, at vores kunder får en løsning, der er skræddersyet efter deres behov og ikke kræver tilpasninger på byggepladsen. Dermed kan byggefirmaer undgå at købe de forkerte materialer og dimensioner, stå med overskydende mængder af produkter og spilde materialet på byggepladsen under montagen og tilpasninger.

Vores fageksperter klarer både opmåling, projektering og fremstilling af individuelle byggeløsninger, hvilket betyder, at der slet ikke er behov for tilpasninger på byggepladsen.

Udover at give et hurtigere og nemmere alternativ til montagen af zinkmaterialer bidrager denne arbejdsproces også betydeligt til reduktion af materialespild. Vores support team sikrer, at alle løsninger er monteringsklare, og at alle dimensioner passer. På den måde sparer vores kunder både tid og penge. 

Ansvarlig produktion

Stort visuelt fokus med respekt for de håndværksmæssige traditioner. NG Zinks byggeløsninger er produceret i Danmark af faguddannet personale i tråd med mere end 100 år gamle blikkenslagertraditioner. Høj præcision, avanceret teknologi og opmåling og projektering af landets største team af fageksperter er med til at sikre både arkitektonisk flotte løsninger og holdbare resultater. Vi sørger for, at intet materiale går til spilde under produktionsfasen. Overskudsmateriale fra vores værksted bliver indsamlet af miljøvirksomheder og 100% genanvendt.

Del kapitlet: Bæredygtighed

Lk Fb In