Et essentielt element i alle levende organismer

01

Grundstoffet

NG Zink
// Zn

Elementet

Zink indtager 23. pladsen på listen over de mest udbredte grundstoffer på jorden, og stoffet findes både i jorden, luften, biosfæren og i vand. I sin rene, elementære - eller metalliske - form er zink et blåligt-hvidt, skinnende metal.

Zink har eksisteret lige siden planeten jorden dannede sin overflade, og alt liv på jorden har udviklet sig i tilstedeværelse af zink.

Zink har derfor en naturlig tilstedeværelse i livscyklusserne for alle levende organismer. Det gælder både for mennesker, planter, dyr og mikroorganismer.

// Zinkindhold i jord og vand

Zink i naturens kredsløb

Zink frigives til vores miljø fra både naturlige og menneskeskabte kilder. Regn, sne, solvarme og vind eroderer zink fra sten og jord og flytter den konstant i naturen. Selv nedfaldne blade om efteråret fører til sæsonudsving af zinkindhold i jord og vand.

Menneskelige aktiviteter bidrager ikke til den samlede zinkmængde på globalt plan. Men minedrift fjerner zink fra en del af verden, og produktion af varer og brug af zink transporterer den til en anden del af verden, hvorved den lokale zinkkoncentration ændres.

Under fremstilling og brug af zink kan zinkforbindelser med varierende opløselighed blive dannet og frigivet i miljøet.

Det anslås, at naturlige udledninger samlet set udgør over 10 millioner tons zink hvert år. Til sammenligning udgør årlige menneskelige aktiviteter kun 10% af det fra naturlige kilder.

Nylige risikovurderinger i Europa har vist, at den nuværende anvendelse af zink i produkter ikke udgør en risiko for jord- og vandkvaliteten.

Zink skader altså ikke vores miljø. Vores zinkløsninger indgår fuldt ud i naturens eget kredsløb og afgiver ikke giftige stoffer i kredsløbet.

Verdenssamfundet er bekymret over udtømningen af naturens ressourcer. Når man ser på mængden af zinkreserver og den øgede genanvendelse bliver det dog klart, at naturlige zinkressourcer vil være tilgængelige i mange århundreder frem. Der er altså ingen grund til bekymring!

Christian F. Johansen, direktør
// Zink og liv hører sammen

Zinks rolle i levende organismer

Zink er til stede i vores kropsvæv og væsker – det findes i vores organer, knogler og celler. Zink beskytter os og udgør en afgørende del af næsten alle livsvigtige stofskiftefunktioner i den menneskelige krop.

Den menneskelige krop

01Vækst

Zink genererer celler og aktiverer vækst. Stoffet spiller en afgørende rolle for det voksende foster. Zink skaber muskler, knogler og hår, og kroppen har brug for zink for at fungere.

02Immunsystem

Af alle vitaminer og mineraler viser zink den største effekt på vores immunsystem. Zink hjælper med at bekæmpe infektioner og kan endda reducere varigheden og sværhedsgraden af forkølelse.

03Smags- og lugtesans

Zink er afgørende for vores smags- og lugtesans. Zink er også nødvendig til fornyelse af hudceller.

04Zinkmangel

Zinkmangel er et stort globalt sundhedsproblem. Undersøgelser viser, at en tredjedel af jordens befolkningen ikke modtager tilstrækkeligt med zink gennem deres kost.

05Største risikofaktor

Mangel på zink er den 5. største risikofaktor, når det kommer til at forårsage sygdom, især diarré og lungebetændelse hos børn. Det kan føre til høj dødelighed i udviklingslande.

01
02
03
04
05
Planter

01Plantevækst

I planter er zink en vigtig bestanddel af mange enzymer og proteiner. Stoffet spiller en vigtig rolle i en bred vifte af processer, som for eksempel vækst.

02Afgrøder

Når jordbunden mangler zink, er zinkkoncentrationerne i de afgrøder, der dyrkes på disse jorder, også lavere. Folk, der spiser disse afgrøder, får mindre zink i deres kost, hvilket medfører en høj risiko for zinkmangel. Det kan have store sundhedsmæssige konsekvenser.

01
02
Dyr

01Næringsstoffer

Zink er et af de vigtigste næringsstoffer i forhold til dyrs sundhed. Talrige proteiner og afgørende enzymer binder til zink, og man antager, at de er afhængige af zink for at fungere.

01

Del kapitlet: Grundstoffet

Lk Fb In